مقالات ترجمه شده isi

محصولات دسته مقالات ترجمه شده isi

ترجمه مقاله استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه

از آنجا که در سال 1970 دولت فدرال برنامه های اصلی آموزش ملی رابه منظور کاهش باربیماری های مزمن در ایالات متحده را شروع کرد چند سال می گذرد این برنامه مدیریت پیشگیری و ارتباط بیماری با اطلاعات حیاتی برای عموم مردم و کسانی که تحت تاثیر این بیماری بودند و ارائه مراقبت های بهداشتی می باشد برنامه ملی آموزش دیابت NDEP)) برنامه فدرال پیشرو در رابطه با د

ترجمه مقاله چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت: نقش کاهش نفت

در این مطالعه ما به بررسی ماهیت و امکان منابع نوسانات اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت را با استفاده از مولفه های اصلی مود بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادایم تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی نشان می دهد که دو مولفه اول را می توان به طور قابل توجهی از نظر آماری توسط (GDP) جهانی توضیح داد اما نه با قیمت نفت ما با استفاده از تجزیه و تحلیل استفاده شده در

ترجمه مقاله دو نمونه جدید با قدرت كم و كارایی بالا

دو نمونه جدید با قدرت كم وعملكرد بالا در این مقاله برای سلولها ارائه شده است این سلولها با قدرت كم بر اساس XOR یا XNOR می باشد اكثریت آنها با یك روش كارامد اجرا شده و با استفاده از خازن های ورودی و معكوس كننده CMOS همراه می باشد این نوع مزایای همچون مصرف كم و درجه بالای از نظم و سادگی بهمراه دارد 8 نوع از این یك بیتی ها به طور كامل نشان داده شده

ترجمه مقاله ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری(CRM) برابعاد عملکرد سازکانی

هدف این مقاله بررسی رابطه بین ابعاد CRM به عنوان مثال مشتری مداری،سازمان CRM،مدیریت دانش و CRM مبتنی بر فناوری و جنه های مختلف عملکرد سازمانی به عنوان مثال مالی،مشتری،فرایندهای داخلی و آموزش و رشد در هتل های مالزی است طراحی،روش شناسی و رویکردیک مطالعه کمی است که در رابطه با 152 مدیر هتل مالزی از 53 ستاره انجام شده و داده ها جمع اوری شده و مورد

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل موتور DC بدون مكنده با استفاده از تئوری تابع سیم پیچ

این مقاله یك تابع مبتنی بر سیم پیچ را در سیم پیچ های استاتور بدون جاروب (BLDC) در موتور های DC را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است ضروری است كه تجزیه و تحلیل دستگاه با اشكالات داخلی انجام شده و طراحی مناسی در راستای سیستم های حفاظت برای جلوگیری از مشكل انجام شود توابع پیچ در پیچ و آندوكتانس سیم پیچ استاتور در جزئیات توضیح داده می شود و نتایج شبیه

ترجمه مقاله اهداف استفاده انرژی های تجدید پذیر در کشور مغرب | تاثیر در تامین برق و بازارهای قدرت متعارف

مراکش الجزایر و تونس 3 کشور در منطقه شمال آفریقا هستند که تلاشهای زیادی را برای اعتقاد از انرژی های تجدید پذیر جهت تولید برق برای ارائه به بازار از خود نشان داده اند مانند بسیاری از کشورهای دیگر آنها هدفشان انرژی های تجدید پذیر است لذا تعریف از برق حاصل از این روش را به عنوان انرژی سبز برای خود دارند اهداف ملی نسبتاً متنوع بوده و دسترسهای متفاوت

ترجمه مقاله طراحی و پیاده سازی رامان تک مرحله ای پمپ شارژ قدرت با ضریب تصحیح بالاست الکترونیکی برای لامپ مثال هالید

در این مقاله یک رامان تک مرحله ای شارژی پمپ (cp) با قدرت عامل اصلاح (prc) برای بالاست الکترونیکی با فرکانس پایین برای جلوگیری از مشکل تشدید آگوستیک ارائه شده است به منظور دستیابی ضریب قدرت بالا براساس مقررات کمیسیون مستقل IEC روش اینورتر کامل در بالاست های معمولی الکترونیکی بکار برده می شود براساس تجزیه و تحلیل ها حالت های عملیاتی برای بالاس های ا

ترجمه مقاله دستگاه تست خزش

رفتار مکانیکی خاک مناطق رانش نقش مهمی در رانش زمین دارد به طور کلی، خاک مناطق رانش اساسا به حالت غیر اشباع به علت نفوذ آب باران و نوسانات سطح آب مخازن می باشد در ضمن، تعداد زیادی از مثال هایی که نشان می دهد فرایند تغییر شکل رانش زمین همیشه به یک دوره زمانی نیاز دارد، نشان دهنده این است که رانش زمین یک ویژگی وابسته به زمان است بنابراین، تغییر شکل خ

ترجمه مقاله یک مکانیزم پیش بینی برای مدیریت برق در یک خانه ی هوشمند، با استفاده از سیستم چند عاملی

برق در ارائه این مقاله اصل سیستم اتوماسیون خانه به مدیریت اختصاص داده شده است که مصرف برق را با منبع قدرت در دسترس با توجه به راحتی موجود و معیارهای هزینه وفق م یدهد سیستم به یک پارادایم چند عامله متکی است هر عامل از خدمت بدست امده از چند دستگاه پشتیبانی می کند، و عملیات انها را در جهت دستیابی به یک راه حل بهینه همیاری و متناسب می کند الگوریتم کنت

ترجمه مقاله عنوان الگوریتم لازم برای خانه های هوشمند انرژی و مدیریت ان و تجزیه و تحلیل پاسخ به تقاضا

مدیریت خانه های انرژیHEM)_) سیستم جدایی ناپذیری از یک شبکه هوشمند است که بطور بلقوه می تواند به تقاضای فعال برنامه های کاربردی افراد ساکن در این خانه ها پاسخ دهد این مقاله به ارائه یک الگوریتم برای HEM)) هوشمند جهت مدیریت مصرف برق بادی لوازم خانگی با شبیه سازی تجزیه و تحلیل پاسخ به تقاضا DR)) پرداخته است الگوریتم پیشنهادی در راستای مدیریت بارهای خ

ترجمه مقاله تاثیر نقص لبه ای و نوسانات بلقوه در خواص انتقال نانو روبانهای گرافن

شبیه سازی انتقال کوانتومی مربوط به یک اتم بزرگ، برای بررسی تاثیر اختلال درانتقال خواص در نانوروبانهای بسیار کوچک با طول 10 نانومتر و عرض 14nm در این مقاله بررسی خواهد شد در این مقاله وابستگی بر فاصله انتقال و رسانایی در نسبت به چگالی نقص لبه ای چگالی جای خالی و دامنه نوسان بالقوه است برای کوچکترین شبکه ها با تراکم نقص شبکه واقعی افزایش فاصله انتقا

ترجمه مقاله هیتروسیکل های کوچک در واکنشها ی چند بخشی

هیدروسایکلهای کوچک حلقوی همواره در هر دوی مواد آلی و معدنی که به شرط سنتز استادانه باشد به وجود می آید و دارای ساختار کاربردهای با ارزش هست بررسی ما خلاصه پیشرفتهای انجام شده در واکنش های چند جزئی ( MCRS) بود که با تولید هیدروسایکلهای کوچک و یا استفاده از موادی برای تولید آنها است در راستای اهداف این مقاله ما هیدروسایکل ها متشکل از 3 و4 اتم را به

ترجمه مقاله تشخیص حالت چشم در نورهای مختلف با استفاده از تئوری رتینکس

تشخیص حالت چشم نقش مهمی در تشخیص چهره ایفا می کند چرا که چشم ویژگی های متمایزی را در چشم به وجود می آوردو با این حال اثرات نور مانند سایه و تغییر در روشنایی شدید تشخیص چشم را در تصاویر با مشکل مواجه می کند در این مقاله ما یک چهار چوب برای تشخیص روشنایی چشم تحت شرایط متنوع نور پردازی را ارائه می نماییم ابتدا ما با استفاده از فیلتراسیون تطبیقی ما ب

ترجمه مقاله مدل شناسایی خستگی راننده بر اساس ترکیب اطلاعات و شبکه ی بایسین پویا

ما پیشنهاد می کنیم که یک مدل را برای شناسایی خستگی راننده بر اساس شبکه بایسین پویا می توان انجام داد که در آن ترکیب اطلاعات و ویژگیهای متعدد متنی و فیزیولوژیکی وجود دارد ویژگیهای تماس مانند فیزیولوژیکی مانند مثال (EEG) و(ECG) وجود دارد و در مرتبه اول از مدل مخفی مارکف برای محاسبه پویایی شبکه بایسین در زمانهای مختلف می توان استفاده کرد اعتبار تجرب

ترجمه مقاله چالش های یکپارچه سازی آیند ه نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ها

بیان رابطه مناسب از فناوری های در حال ظهور با نیازهای اجتماعی اقتصادی و بهره وری اجتماعی حیاتی هستند ضروری است که برای درک این روند در آینده از نیازهای اجتماعی و پیشرفت فناوری برای ترویج سیاست های فناوری اقدام نمودژاپن بحث درباره آینده نگری را در آغاز سال1970 شروع کرد و از آن زمان به انجام یک نظرسنجی به طور منظم با فن دلفی در حدود هر5 سال یک بار ا

ترجمه مقاله رهبری تحول گرا و پرخاشگری افراد تیم | یک مطالعه کوتاه مدت

در نظریه یادگیری اجتماعی فرض می کنیم که یکی از راه های مهم این است که افراد یاد بگیرند که چگونه رفتار کنند و مشاهده و مدلسازی رفتار دیگران انجام می شود ما مطالعه کوتاه مدت را با استفاده از چند منبع در 183 بازیکن هاکی روی یخ نوجوان که متوسط آنها 2913 سال است را در قالب 16 تیم انجام داده ایم و بررسی اثرات سه پارامتر را که شامل (مربیان تیم، بازیکنان

ترجمه مقاله نوآوری­های جدید در مورد امنیت محاسبات ابری

محاسبات ابری از نظر اقتصادی با پذیرش گسترده­ای روبرو شده­اند ارائه­کنندگان محاسبات ابری با توجه به تخصص آن­ها در سازماندهی و تأمین منابع محاسباتی می­توانند مراکز داده­های بزرگی را با هزینه پایین ایجاد کنند صرفه­ جوئی­های اندازه، سود ارائه­ دهندگان ابری را افزایش و هزینه­های کاربران ابری را کاهش می­دهد

ترجمه مقاله کنترل چراغ ترافیک(راهنمایی) در محیط­های غیرثابت براساسیادگیری-Qچند عاملی

کنترل ترافیک در خصوص استفاده ازروش­های محاسباتی در جهان واقعی مساله چالش برانگیزی است توسعه مکانیزم­های کارآمد برای کنترل چراغ ترافیک لازم است،زیرا تعدادوسایل نقلیه در شبکه مناطق شهری به سرعت در حال افزایش است هدف ازکنترل سیگنال افزایش ظرفیت تقاطع،کاهش تاخیر،ودر همان زمان، تضمین ایمنی بازیگران ترافیک است علاوه بر این، می­توان مصرف سوخت و کاهش تولی

ترجمه مقاله چارچوب موثر برای تخصیص منبع در رایانش ابری

موسسه ملی استاندارد و فن­اوری (NIST) رایانش ابری را به شرح زیر تعریف می کند رایانش ابری مدلی برای فعال­سازی آسان و راحت دسترسی در شبکه مورد تقاضا به یک منبع مشترک از منابع رابانش قابل پیکربندی (به عنوان مثال شبکه ها، سرورها، ذخیره سازی، برنامه های کاربردی و خدمات) است که می توان به سرعت و با حداقل تلاش مدیریتی یا تراکنش ارائه دهنده سرویس نظارت و م

ترجمه مقاله تجرید­ها، معماری، مکانیزم­ها، و یک میان­افزار برای کنترل شبکه­ای

اولین نسل از پلت­فرم­ها برای سیستم­های کنترلی در دنیای الکترونیک که با لامپ خلاء شروع شد برپایه محاسبه آنالوگ بود، که موجب نیاز به تئوری­هایی برای استفاده ازتکنولوژی تقویت­کننده­های عملیاتیشدافرادی همچون بلاک، بود، نایکوئیست و دیگران با روش­های طراحی حوزه فرکانسی به این مساله پرداختند

روش مرتب سازی جدید رویداد های پایه در تحلیل درخت عیب

این مقاله ترجمه مقاله A New Ordering Method of Basic Events in Fault Tree Analysis سال 2011 از انتشارات Wiley است فایل word 2007 docx فونت 14، 12 صفحه

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی